Blog Detail

VALORIZACIJA PROGRAMA REKREATIVNOG PEŠAČENJA NAMENJENOG ŽENAMA SREDNJE DOBI

06 Oct 17
Živeti Zdravo
No Comments

Različi programi pešačenja koji se redovno upražnjavaju kao sadržaji rekreacije u trajanju od najmanje 60 minuta, te odvijaju u prirodnom okruženju (pešačke staze pored reka, u šumi, na planini, i sl.) predstavljaju preporučenu fizičku aktivnost koja može ima izuzetno pozitivan utcaj na očuvanje i unapređenje zdravlja.

Tim istraživača sa Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada i Univerziteta RUND iz Moskve sprovelo je istraživanje u okviru rekreativnog programa „Pešačenjem do fruškogorskih manastira“ uz primenu Servej metoda. Cilj studije bio je da se izvrši procena nekih aspekata kvaliteta ovog programa na osnovu percepcije neposrednih učesnika. Analizom dobijenih rezultata, istraživači su otkrili da su učesnice visoko vrednovale većinu aspekata kvaliteta odabranog programa pešačenja. Nije zabeležena ni jedna signikantna razlika između skalarnih proseka dobijenih u različitim subuzorcima koji su formirani u odnosu na godine života i navike pešačenja kao redovne rekreativne aktivnosi.

Ceo tekst možete pročitati ovde.

Leave A Comment