Blog Detail

Nove tendencije u dizajniranju trenažnog procesa mladih

29 Aug 17
Živeti Zdravo
, , ,
No Comments

Sve veća izloženost mladih sportista zahtevima koji često nisu usklađeni sa njihovim sposobnostima i trenutnom fizičkom pripremljenošću, posledica su tendencije ostvarivanja vrhunskih rezultata u seniorskom uzrastu.

U skladu sa tim, primetan je i trend značajnog povećanja organizovanih takmičarskih manifestacija za mlade sportiste, što je dalje povezano sa znatnim brojem sportskih povreda. S druge strane, kao rezultat modernog načina života, koji podrazumeva pasivno provođenje slobodnog vremena, deca i mladi često nisu dovoljno fizički pripremljeni za zahteve organizovane sportske aktivnosti. Neadekvatna fizička priprema, predstavlja faktor rizika u nastanku većine sportskih povreda mladih sportista, tako da fizička priprema u vidu treninga snage i nervno-mišićnog treninga predstavlja deo strategije u prevenciji takvih pojava.

Zanimljiv i informativan tekst o različitim aspektima fizičke pripreme mladih sportista i novim tendencijama na ovom polju možete pročitati ovde.

Leave A Comment