Blog Detail

Fitnes Stav 4

01 Jun 17
Živeti.Zdravo
No Comments

Fitnes Stav 4  – Uvod + I predavanje

Uvod i I predavanje na Fitnes Stavu 4 održanom 05. novebra 2016. na Fakultetu za sport i turizam. Na otvaranju skupa obratili su se MSc Tatjana Jezdimirović sa Fakulteta za sport i turizam, Nebojša Stojanoski iz Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, kao i Dekan Fakulteta za sport i turizam prof. dr Dušan Perić. Prvo predavanje održao je prof. dr Zlatko Ahmetović sa Fakulteta za sport i turizam, na temu „Kineziološki i društveni kontekst gojaznosti“.


Fitnes Stav 4  – II predavanje

Drugo predavanje na Fitnes Stavu 4 održao je dr Mladen Prvulović, sa Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a tema predavanja je bila „Fiziološki i patofiziološki aspekti gojaznosti“.


Fitnes Stav 4  – III predavanje

III predavanje na Fitnes Stavu 4 na temu „Regulacija telesne težine u praksi“ održala je prof. dr Jagoda Jorga.


Fitnes Stav 4  – IV predavanje

IV predavanje Fitnes Stava 4 na temu „Upravljanje telesnom kompozicijom – primeri iz prakse“ održali su Danijela Milenković iz Aquabic, AQUA & AIR i Marko Tajs iz TC Tajs.

Leave A Comment